Edytor tekstu.

 Podstawy-edycji-tekstu.pdf

 

Zadanie 1.

Podziel tekst na akapity tak, by każdy rozpoczynał się od zwrotu zaznaczonego tłustym drukiem. W każdym akapicie ustaw wcięcie pierwszej linii. Tekst wyjustuj. Zadbaj, by nigdzie nie pozostał samotny spójnik na końcu wiersza.

Akapity.doc

 

Zadanie 2.

Sformatuj tekst podania. Postaraj się nigdzie nie używać wielokrotnych spacji i „enterów”.

Podanie.doc

 

Zadanie 3.

Sformatuj tekst według wzoru. Podczas pracy nie wolno dopisywać żadnych spacji i enterów.

a)
Zyciorys-wzor.pdf
Zyciorys.doc

 

b)
Strona_tytulowa-wzor.pdf
Strona_tytulowa.doc

 

Zadanie 4.

Pierwszą stronę dokumentu zarezerwuj na spis treści.
Podziel tekst na akapity tak, by każdy rozpoczynał się od nowej strony - zwrotu zaznaczonego tłustym drukiem.

Na odpowiednie zwroty nadaj style nagłówków i utwórz na ich podstawie automatyczny spis treści.

Spis_tresci.doc
word_strony.doc

Spis-tresci---Budowa-komputera.doc

 

Zadanie 5.

 Plan_lekcji.doc

Bajki---kolumny.doc

 

 

ZALICZENIA
2017-Zal-Cw---Word---DLA-UCZNIA.doc

 

Powtórki i przykładowe sprawdziany

Format-tekstu-kolumny-autoksztalty.pdf

tabela-i-wzory.pdf

Word-Listy-wzory-konwersje-tabel.pdf

 

Sprawdziany

2017_Sprawdzian_Ms_Word-stronaWWW.doc

 

 

-------------------------------------------------------