11 Sierpnia 2020 20:49:14


Nawigacja
· STRONA GŁÓWNA
· coś o mnie
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj

SZKOLNE
· Regulamin Pracowni
· Algorytmika
· Budowa komputera
· Edytory tekstu
· Arkusze kalkulacyjne
· Pokazy multimedialne
· Grafika
· Programowanie
· Bazy danych
· Sieci komputerowe
· ZALICZENIE
· matura z informatyki
· it-szkoła
· Wycieczki
· Multimedia w praktyce
· TESTY on-line
· do poczytania
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
KONKURS_FOTO_REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PODGLĄDAJ Z REJEM 2011”

1. Organizator:
Organizatorem konkursu pod nazwą „Podglądaj z Rejem 2011”, jest mgr Andrzej Łukasik i mgr Tomasz Grębski, nauczyciele w Zespole Szkół nr 2.

2. Czas trwania:
Konkurs „Podglądaj z Rejem 2011” będzie przeprowadzony w terminie od 1 grudnia 2010 roku do 20 kwietnia 2011 roku. Uroczyste wręczenie nagród jest zaplanowane na 29 kwietnia 2011r.

3. Kategorie tematyczne:
W konkursie przewidziane są kategorie zdjęć konkursowych, ustalane przez organizatorów. Kategorie tematyczne przedstawiane będą przed rozpoczęciem etapu tematycznego i dostępne będą na plakatach informujących oraz na stronie internetowej szkoły www.rey.edu.pl, www.andrzej.edu.pl.

4. Uczestnictwo i głosowanie
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.
Głosować na wybrane zdjęcia mogą uczniowie oraz nauczyciele. W głosowaniu – ocenianiu zdjęć na stronie internetowej mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy zarejestrowani w portalu Nasza Klasa.

5. Zasady Konkursu

5.1. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy prześlą w wyznaczonym terminie zdjęcia na wybrane tematy - maksymalnie 3 prace na jeden temat - pod wskazany adres e-mail: andrzejszkola@o2.pl

5.2. W tytule wiadomości e-mail napisać: Konkurs fotograficzny.

5.3. W treści maila należy podać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa, telefon kontaktowy, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich. Przykładowa forma maila:

Kategoria tematyczna: …………………….

Tytuł zdjęcia: …………………….

Autor :……………………………..

Klasa: ……………………………..

Tel.:………………………………..

Krótki komentarz autora (max. do 5 zdań):……………………………..

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, a osoby, które są na fotografiach wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.

5.4. Zdjęcie należy przesyłać wyłącznie w formacie JPG o wymiarach minimum 1024x768 pikseli. Prace powinny zawierać czytelne dane EXIF. Dopuszcza się częściową obróbkę zdjęć polegającą na niewielkich zmianach, np. kadrowanie – przycięcie zdjęcia, zmiana właściwości: jasność, kontrast, ostrość, korekcja gamma itp. Nie dopuszcza się możliwości fotomontażu z dwóch zdjęć.

5.5. Autorzy prac mogą być zobowiązani przez organizatorów do dostarczenia fotografii wywołanych lub wydrukowanych, celem publikacji na wystawie.

5.6. Na stronie internetowej zostaje zamieszczone zdjęcie tylko z tytułem. Autor zdjęcia zostaje zakodowany przez organizatorów i pozostaje nieznany dla głosujących do zakończenia głosowania.

5.7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty z datownika, logo autora, znak wodny) będą dyskwalifikowane.

5.8. Głosujący mogą oddawać głosy na wybrane zdjęcia poprzez:

5.8.1. Oddanie głosu na wybrane fotografie podczas oficjalnego głosowania uczniów (oraz nauczycieli), przeprowadzone jednego dnia, przez zebranie głosów do urny. Głosowanie może być przeprowadzone jednorazowo dla wszystkich etapów lub dla każdego etapu tematycznego oddzielnie. Głosowanie będzie polegać na zasadzie jeden uczeń, jeden głos.

5.8.2. Udzielenie opinii poprzez zaznaczenie oceny w skali od 1 do 5, wybranej fotografii na stronie www.nasza-klasa.pl – w galerii zdjęć użytkownika 2LOREY.

5.9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nie wiąże się z wnoszeniem opłat.

5.10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne; zawierają znaki towarowe lub inne treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, w szczególności produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe i firmowe, logotypy przedsiębiorstw lub organizacji, symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związanych z igrzyskami olimpijskimi lub niewłaściwe z innych powodów. Decyzja organizatorów o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

6. Nagrody i wybór laureatów

6.1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Szczegółowe dane dotyczące nagród będą podane na stronach www.rey.edu.pl, www.andrzej.edu.pl.

6.2. Uczeń ma dowolność w wyborze Kategorii Konkursowej – etapu tematycznego, do których zgłasza swoje prace. Każdy uczestnik może zgłosić swoje prace do każdego etapu.

6.3. Wybór najlepszych prac – wyłonienie najlepszych autorów – będzie dokonane poprzez:

6.3.1. werdykt - decyzję szkolnego jury konkursu,

6.3.2. dodatkowo zostanie wyłoniony autor z głosowania internetowego: o największej ilości i najwyższej ocenie zebranych głosów na stronie www.nasza-klasa.pl – w galerii zdjęć użytkownika 2LOREY.

6.4. W kwietniu nastąpi Finał Konkursu, podczas wystawy wszystkich prac. W przypadku bardzo dużej ilości zdjęć wystawa obejmie najlepsze prace uczniów. Wręczenie wszystkich nagród nastąpi podczas uroczystej akademii szkolnej.

7. Przetwarzanie danych osobowych
Uczniowie biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na bezpłatne przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) (dalej jako Ustawa) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

8. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostają umieszczone na stronach konkursowych.
Powyższy Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

WARTE UWAGI
Facebook
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,752,193 Unikalnych wizyt