2018-10-07 Olimpiada Wiedzy o Mediach
Dodane przez sorand dnia 07 października 2018 23:18:38
Szanowni Państwo!

Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 
48 indeksów na kierunku dziennikarskim oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. smartbooki, aparaty fotograficzne, 
zegarki). We wszystkich czterech edycjach nasze przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów. 
Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym przystępujemy do organizacji V edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.
Patronat nad Olimpiadą objęły Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
Zachęcamy uczniów do napisania eseju, nagrania filmu, fotoreportażu lub fotokastu na jeden z podanych niżej tematów, a następnie do sprawdzenia 
swoich umiejętności i wiedzy podczas testu na etapie okręgowym (14 grudnia 2018 r.) i na etapie centralnym (15-16 marca 2019 r.).
Na zgłoszenia (deklaracja udziału) drogą elektroniczną czekamy do 12 października 2018 r. pod adresem http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/ a 
na prace (przesłane na adres okręgu lubelskiego) czekamy do 9 listopada 2018 r.

Tematy na I etap Olimpiady:
1. Autotematyzm mediów – odmiany i przyczyny
2. Dziennikarz – zawód czy powołanie?
3. Różne oblicza medialnej rozrywki
4. Media i ich użytkownicy za dwadzieścia lat
5. Problemy kobiet w różnych krajach świata, widziane oczami polskich 
reporterek i reporterów (na wybranych przykładach)

Prace proszę przesyłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach.

Sponsor Olimpiady zadeklarował nagrody specjalne dla trzech szkół, z których najwięcej uczestników zakwalifikowanych zostanie do II etapu. 
Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom informacji dotyczących Olimpiady. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie 
głównej http://owm.edu.pl, oraz na stronie komitetu wojewódzkiego http://kwm.kul.pl/olimpiada-wiedzy-o-mediach,17171.html i fanpage’u 
Olimpiady województwa lubelskiego https://www.facebook.com/konkurswiedzyomediachlubelski/.
Dodatkowo zachęcamy do odwiedzin portalu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL http://idiks.org

Z poważaniem
Aneta Duda, zastępca przewodniczącego Komitetu OWM